Akademia Siemaszki

Od wielu lat, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji ks. Siemaszki w naszej szkole działa Akademia Siemaszki Impris verbum. Zajmuje się ona organizowaniem, w cyklu rocznym, wykładów uniwersyteckich dla uczniów. Głoszone są one, przez znanych i szanowanych profesorów krakowskich uczelni. Podczas danego roku szkolnego odbywa się 8 takich spotkań, których celem jest przedstawienie konkretnej epoki historyczno – kulturowej w szerokiej panoramie dziejów. Uczestnicy otrzymują indeks, w którym gromadzą, tak jak studenci, podpisy profesorów. Projekt oprócz oczywistych wartości poznawczych ma na celu zapoznać uczniów ze specyfiką dydaktyki akademickiej. Jest także ciekawą propozycją na intelektualne spędzenie czasu pozalekcyjnego oraz obcowanie z kulturą słowa z najwyższej półki.  

W Akademii Siemaszki wykładali pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Ignatianum czy Instytutu Pamięci Narodowej.

Twórcy: Pani mgr Agnieszka Bułaj i Pan mgr Dominik Karcz

 

AKADEMIA SIEMASZKI – STRONA WWW

Wykładowcy:

prof. dr hab. Marek Wilczyński

  • (starożytny Rzym, dzieje Bliskiego Wschodu, wczesne średniowiecze, biografie cesarzy rzymskich, hellenizm)

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

  • (średniowiecze w Polsce)

prof. dr hab. Andrzej Borowski

  • (literatura rzymska)

prof. dr hab. Mariusz Wołos

  • (świat po roku 1945, dwudziestolecie międzywojenne)

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

  • (starożytna Grecja)

dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

  • (II wojna światowa)

dr Michał Wenklar

  • (II wojna światowa na ziemiach polskich)