Klasa językowo – medialna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski,
do wyboru: język niemiecki / język francuski

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

elementy dziennikarstwa (wizyty studyjne, warsztaty z dziennikarzami), kultura żywego słowa, cyfrowa obróbka obrazu i dźwięku, zajęcia teatralne, podstawy kultury antycznej i języka łacińskiego, koło fotograficzne, Night Movie Club, angielski w mediach, maturalne koło historyczne

5 godzin lekcyjnych drugiego języka w tygodniu

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Radio RMF FM, Instytut Filologii Romańskiej UJ, Filologia Germańska w Instytucie Neofilologii UP, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Pawła II, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

filologie (polska, angielska, germańska, romańska), lingwistyka, dziennikarstwo, medioznawstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, kognitywistyka, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, wiedza o teatrze, komunikacja społeczna, Public Relations, architektura informacji, technologie cyfrowe w animacji

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski i drugi język obcy