Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert
  w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” z siedzibą w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki, zwane dalej Liceum;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Liceum jest Pani Aleksandra Wróblewska (e-mail: rodo@radosnanowina.pl);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Liceum na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu przetwarzania danych na potrzeby Liceum;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

2. Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 108a Ustawy Prawo oświatowe informuję, iż:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
  w Piekarach prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.
 2. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Fundacja im. Ks. Siemaszki z siedzibą w Krakowie,
  Floriańska 55, 31-019 Kraków, z którą można się skontaktować:
 • pisemnie kierując korespondencje na adres Oddziału Fundacji: Piekary 2, 32-060 Liszki
 • mailowo na adres: administrator@fund.pl
 1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 tygodni.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin monitoringu

 

regulamin_monitoringu
Przewiń do góry