Lista uczniów przyjętych do Liceum – 19 lipca 2022