Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ W SPRAWIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W terminie od 29.06. do 10.07.2020 Komisja Rekrutacyjna przyjmuje potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej, dokumenty potwierdzające wszelkie punktowane dodatkowo osiągnięcia ucznia oraz oryginały dokumentów  przysłanych do tej pory drogą mailową na adres rekrutacja@radosnanowina.pl.

Bardzo prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki na twarzy oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkolnego)!

Dokumenty będą przyjmowane w Pokoju Nauczycielskim.

Jeśli ktoś nie będzie w stanie dostarczyć osobiście w/w dokumentów, prosimy o przysłanie ich pocztą tradycyjną, na adres szkoły, tak żeby dotarły najpóźniej do 10.07.2020 r.

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

od 29.06. do 10.07.20 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00

Uwaga!!! Sekretariat nie przyjmuje dokumentacji, prosimy o  przestrzeganie godzin pracy Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY HARMONOGRAMU  REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert  można wysłać on-line do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 na adres rekrutacja@radosnanowina.pl ( potrzebne  dokumenty wymienione są w zakładce rekrutacja)

Potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  należy dostarczyć w terminie od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzone zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

Podanie do wiadomości na stronie internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych  nastąpi 12 sierpnia 2020 r.  o godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  – od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021


Bardzo prosimy rodziców kandydatów o przesyłanie wszystkich dokumentów tylko i wyłącznie na następujący adres mailowy: rekrutacja@radosnanowina.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły. Prosimy również o opisanie każdego skanu (np. ankieta kandydata, oświadczenie o dochodach, Rodo, życiorys, opinia proboszcza, opinia katechety). Ułatwi to bardzo pracę Komisji Rekrutacyjnej. Z góry serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły na stronie internetowej oraz na szkolnym facebooku.

Terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów  na razie pozostają bez zmian. Jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieni dotychczasowe terminy lub zasady punktacji  my również się do nich dostosujemy i podamy te informacje na stronie.

Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach

Przewiń do góry