Profile klas

W roku szkolnym 2021/2022 mamy zamiar otworzyć sześć oddziałów po 25 osób w każdym:

 

klasa 1 A  – przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

klasa 1 B  – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

klasa 1 C  – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

klasa 1 D   przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

klasa 1 E   przedmioty rozszerzone: historia, WOS, j. angielski

klasa 1 F  przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, j. angielski

 

Uwaga:  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej   uczeń zobowiązany jest w liceum kontynuować naukę języka obcego, który realizował w szkole podstawowej jako język wiodący.

 

Nauka języków obcych:

  • Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania.
  • Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski
  • Uwaga! Dyrekcja Liceum zastrzega sobie prawo do zmiany drugiego  języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.
  • Prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego (dla uczniów z zagranicy).
Przewiń do góry