Plan zajęć dodatkowych

 

 Prowadzący  Rodzaj zajęć  Miejsce/nr sali
 Borowiec Katarzyna Kółko dziennikarskie  Biblioteka
 Budziak Agnieszka Wieczorna spotkania:
– zajęcia odstresowujące,
– koło filmowe,
– wyjście na koncerty
 
 Burkiewicz Karolina Kółko olimpijskie z języka angielskiego – wtorek 13:30-15:00  
 Czech Mariusz Język polski dla obcokrajowców
  wtorek 13:30-15:05
  piątek 13:30-15:05
 
 Gustab Urszula  Klasa 3b – „Uczymy się razem chemii” czwartek od 13:15
(45 lub 90 min) kółko chemiczne dla klas 2
 
 Karcz Dominik  Kółko historyczne – czwartek 13:30-15:30  19
 Kisiel Katarzyna  WOS co druga środa 13:15-14:45  33
 Kopczyński Wojciech  Teatr szkolny  aula
 Kozakowska Lutosława/
 Sokołow Magdalena
 1. „Kreowanie wizerunku czyli jak postępować by dobrze
i ładnie wyglądać”
 2. „Sztuka doboru partnerskiego a jakość związku małżeńskiego”
 3. Artystyczno – kosmetyczne / psychologiczne

1 godzina w miesiącu od października do maja, przewidywana liczba uczestników: 24

 domek nr 10
 Piotrowska Barbara  Język polski dla maturzystów – matura rozszerzona
 piątek 13:30-14:15 (co drugi tydzień)
 38
 Myrdko Andrzej  Kółko fotograficzne  kawiarenka
 pod domkiem nr 5
 Myrdko Andrzej  Kółko filozoficzne  
 Wardęga Katarzyna  Kółko filmowe w języku angielskim 1 raz w miesiącu 1.5 – 2h  aula

 

W szkole, oprócz nauczania przedmiotów przewidzianych przez prawo oświatowe, młodzież ma stworzoną możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, poprzez organizowane różnorodne zajęcia pozalekcyjne.Jedną z form takich zajęć są liczne koła zainteresowań, m.in.: matematyczne, polonistyczne, biologiczne, historyczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne, turystyczno-geograficzne, kinematograficzne, muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, dziennikarskie (uczniowie wydają własną gazetkę szkolną), Klub Europejski i Bractwo Rycerskie „Pięciu Ran Chrystusa”..

W Centrum Edukacyjnym działa również Uczniowski Klub Sportowy, a w nim sekcje: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, wspinaczki sportowej, pływacka, strzelecka i karate tradycyjnego. Na terenie Centrum w Piekarach uczniowie mogą korzystać z obiektów sportowych o wysokim standardzie. Centrum dysponuje pełnowymiarową halą sportową, krytą pływalnia, siłownią, strzelnicą i boiskami sportowymi. Uczniowie regularnie uczestniczą w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych.

Uczniowie muzycznie uzdolnieni mogą realizować swoje zamiłowania w chórze Matutinum, scholi lub zespole muzycznym.

Uczniowie szkoły mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia językowe organizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki: j. angielski, j. niemiecki,  j. hiszpański oraz j. włoski. Niektóre z nich prowadzone są przez native speakers.

Przy szkole działają także grupy duszpasterskie: lektorzy, grupa oazowa oraz młodzieżowy wolontariat, zajmujący się pracą na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych w świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej i szpitalach.

Ciekawą formą doskonalenia języka angielskiego są wakacyjne obozy językowe przeznaczone dla uczniów klas maturalnych. Corocznie bierze w nich udział ok. 60 uczniów, którzy rozwijają swoje umiejętności językowe i przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Szkoła przystąpiła do programu międzynarodowego Socrates Comenius, dzięki czemu nawiązano współpracę ze szkołami w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, która owocuje wzajemną wymianą uczniów. Liceum współpracuje również ze szkołami na Węgrzech, na Słowacji, we Włoszech oraz w Słowenii. Uczniowie mogą uczestniczyć w programach międzynarodowych, dzięki którym mają możliwość wyjechać na roczne stypendia zagraniczne, np. do Brazylii, Meksyku, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz USA.

 

Przewiń do góry