Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

"... Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie…."

Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią budzi w nas, niespokojnych o losy Świata ludziach XXI wieku,
nową nadzieję na ostateczne zwycięstwo Prawdy i Dobra.
W duchu tej nadziei, w świątecznych szatach łaski, śpiewając Bogu radosne Alleluja,
dzielimy się życzliwym słowem i modlitwą.
Życzymy obfitych łask Wielkiego Tygodnia, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszelkiego dobra, zawsze lepszego zdrowia, pokoju w sercach i paschalnej radości.
Niech łaska Zmartwychwstałego Pana będzie darem dla życia w naszej codzienności,
jaką przychodzi nam każdego dnia podejmować i realizować.


Z modlitwą i życzliwą pamięcią - Liceum Ogólnokształcące i Fundacja im. ks. Siemaszki


DNI OTWARTE LICEUM odbędą się:
 
11 maja 2019 (sobota: 9.00 - 14.00)

Serdecznie zapraszamy!


Informacje dla obcokrajowców

 

Warunki i tryb przyjmowania do Liceum w Piekarach
osób niebędących obywatelami polskimi.

 


Warunki przyjęcia do klasy pierwszej:

 • oceny ze świadectwa pozwalające na podjęcie nauki w wybranym oddziale klasowym (według przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym);
 • minimum dobra ocena z zachowania;
 • znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym (B1) poświadczona stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat itp.) i sprawdzona testem językowym przeprowadzonym w LO  w Piekarach  podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • pozytywna opinia ks. proboszcza lub katechety;
 • rozmowa informacyjno-kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunem prawnym ( w przypadku niemożności przybycia na rozmowę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy );

 

Wymagane dokumenty:

W procesie rekrutacji:

 • życiorys
 • ankieta kandydata (do pobrania na stronie internetowej Liceum w Piekarach);
 • świadectwo ukończenia szkoły (tłumaczenie);
 • dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego;
 • opinia proboszcza lub katechety;
 • opinia (rekomendacja) osoby reprezentującej dana wspólnotę polonijną;
 • oświadczenie rodziców o dochodach;

 

Po przyjęciu do liceum:

 • akt notarialny ustanowienia pełnomocnika reprezentującego rodziców  w Polsce (musi to być osoba dyspozycyjna, na stałe mieszkająca w Polsce);
 • świadectwo urodzenia (tłumaczenie);
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały w kraju kandydata (tłumaczenie);
 • paszport (ew. wiza) – kserokopia;
 • Karta Polaka – jeśli jest (kserokopia);
 • 2 zdjęcia

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@liceum.fund.pl lub telefonicznie: +48 12 280 70 99 w.105


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin