Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Finał konkursów z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Październik 2018:


W konkursie fotograficznym pt. „Przyłapani na czytaniu” zostały przyznane 3 miejsca:

I miejsce Katarzyna Lewek (kl. 3a);

II miejsce Aleksandra Tałach (kl. 1e);

III miejsce Barbara Potasiak (kl. 3d).

W plebiscycie pt. „Poleć książkę - wygraj książkę” nagrodzona została Marcelina Mikłas (kl. 3c). Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i plebiscycie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

Wymienione osoby bardzo proszę o zgłoszenie się do biblioteki.


 

Stypendia

1.    Rodzaje stypendiów:

  • Socjalne, na pokrycie kosztów związanych ze szkołą (opłata za wyżywienie i internat).
  • Jednorazowe zasiłki pieniężne na doraźne potrzeby ucznia.
  • Naukowe.

 

2.    Kryteria przyznawania:

  • Stypendia socjalne i jednorazowe zasiłki pieniężne:

-   dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł netto (wyjątkowe sytuacje są rozpatrywane indywidualnie)
-   uczeń otrzymał co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania
-   uczeń nie otrzymał kary statutowej
-   uczeń nie powtarza klasy

  • Stypendia naukowe

-    uczeń musi mieć co najmniej średnią ocen od 4.75
-    uczeń nie otrzymał kary statutowej
-    uczeń nie powtarza klasy
-    uczeń otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania

3.    Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego p. Anity Grosse.

 

Wniosek do pobrania - Pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - druk do pobrania - Pobierz


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły  2018".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin