Liceum Ogólnokształcące

 w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Piekary 2; 32-060 Liszki

Organizacja internatu


Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k/ Krakowa.

Organy internatu:
- Kierownik Internatu,
- Rada Wychowawców,
- Samorząd Internatu.

Kierownik Internatu odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i stworzenie optymalnych warunków bytowych. Współpracuje w tym zakresie z Zarządem Fundacji, Duszpasterzami Liceum, Dyrektorem Administracyjnym.

Rada Wychowawców, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu, a członkami Wychowawcy opracowuje plan i program działalności opiekuńczo–wychowawczej internatu, inicjuje i organizuje różne formy działalności opiekuńczo–wychowawczej, dokonuje okresowej analizy i oceny działalności internatu, ustala wnioski zmierzające do stałego podnoszenia poziomu działalności, podejmuje decyzje w sprawie dyscypliny, stosowania regulaminowych nagród i kar, opiekuje się Samorządem Internatu, dba o mienie internatu, propaguje zdrowy tryb życia, kształtuje chrześcijański system wartości oparty na pracowitości, tolerancji, uczciwości, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności za siebie i bliźnich.

Samorząd Internatu tworzą wszyscy mieszkańcy internatu. Podstawowym ogniwem jest grupa wychowawcza (domek). Wybór Szefów Domków, którzy tworzą Zarząd Samorządu następuje do dnia 30 września. Samorządem Internatu opiekują się wychowawcy.

15-lecie szkoły

PROGRAM JUBILEUSZU 15-LECIA LICEUM

Znak Jakości Szkoły 2016


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CENTRUM EDUKACYJNYM "RADOSNA NOWINA 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Projekt upamiętnienia ks. dr. Bronisława Sieńczaka

Fundacja