Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Rok Jubileuszowy

ROK JUBILEUSZOWY 
Powspominajmy
J

Szkolne Koło Wolontariatu „RADOSNE ANIOŁY”
przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach

2002-2017

Komu pomagamy

Jesteśmy grupą młodych ludzi pełnych entuzjazmu i gotowości do działania, czułych na potrzeby innych. Na co dzień każdy z nas angażuje się w wolontariat długofalowy realizując zadania jednej z kilku grup działaniowych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły”:

  • spotykamy się z młodzieżą z Domu Dziecka przy ulicy Piekarskiej w Krakowie - rozmawiamy, gramy na gitarze, śpiewamy, uczestniczymy w warsztatach rozwoju osobistego, co roku jeździmy razem na żagle na Mazury (opiekunem grupy jest ks. Mikołaj Żebrowski);
  • prowadzimy korepetycje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piekarach - stawiamy na indywidualne podejście, życzliwość oraz sumienność, cieszymy się z najmniejszych sukcesów naszych podopiecznych (opiekunem grupy jest Pani Aleksandra Starowicz);
  • odwiedzamy starsze osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie - wspólnie chodzimy na spacery, czytamy książki, koncertujemy, ale przede wszystkim rozmawiamy (opiekunami grupy są Pani Zofia Trzópek oraz Pani Dorota Dembowska- Brózda);
  • pomagamy niedowidzącemu Wojtkowi w nauce i jego młodszemu bratu Kacprowi - prowadzimy lekcje z matematyki, chemii, biologii i języka polskiego (opiekunem grupy jest Pani Małgorzata Perlińska);
  • pomagamy niepełnosprawnej Marysi z Liszek – chodzimy na spacery, pomagamy przy karmieniu, towarzyszymy w codziennych czynnościach. (opiekunem grupy jest Pani Wiesława Strumińska);
  • uczestniczymy w zbiórkach żywności „Podziel się Posiłkiem” przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (opiekunem grupy jest Pani Magdalena Sokołów);
  • wyjeżdżamy do Domu Św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, który na co dzień pomaga „dzieciom ulicy”, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i zaniedbanych środowiskowo. Sprawujemy tam całodzienną opiekę, dbamy o zaspokojenie podstawowych potrzeb (opiekunem grupy jest Pani Agnieszka Budziak);

 Bierzemy również udział w wolontariacie akcyjnym i w wydarzeniach naszej szkoły i fundacji.

Współpracując z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami, organizacjami, lokalnymi przedsiębiorcami i osobami prywatnymi organizujemy zbiórki i kwesty na rzecz ubogich osób, coroczny charytatywny „Festyn Uśmiechu” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, charytatywne kiermasze oraz akcje pomocowe „Radosne Anioły” na rzecz potrzebujących rodzin z  Piekar i okolic. Ponad to pomagamy hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie co roku włączając się w ogólnopolską akcję „Żonkilowe Pola Nadziei”.

 

Jak działamy

            Poza stałym zaangażowaniem w pomoc konkretnym osobom, spotykamy się raz w tygodniu, aby podsumować ostatni czas pracy i zaplanować kolejne działania. Dzielimy się wówczas zarówno radościami, sukcesami, jak i trudnościami, które napotykamy na naszej drodze. Wspieramy się wzajemnie i motywujemy do dalszej pracy.  Staramy się bliżej poznawać idee patrona osób potrzebujących pomocy – św. Wincentego á Paulo
i wprowadzać je w nasze codzienne życie.

Ze względu na odrębne problemy oraz specyfikę pracy wolontariuszy w danej placówce czy w danej rodzinie młodzież należąca do Szkolnego Koła Wolontariatu została podzielona na grupy działaniowe, nad którymi sprawują opiekę dorośli opiekunowie - wychowawcy internatu, obecnie są to: Pani Wiesława Strumińska, Pani Zofia Trzópek, Pani Dorota Dembowska – Brózda, Pani Aleksandra Starowicz, Pani Magdalena Sokołów, Pani Elżbieta Jaskowska, Pani Agnieszka Budziak, Pani Monika Sondej, Pani Małgorzata Perlińska, ks. Mikołaj Żebrowski,  którzy z własnej chęci, odpowiadając na potrzeby młodzieży i potrzeby organizacyjne Szkolnego Koła Wolontariatu, podjęli dodatkowe obowiązki w swojej pracy.

Pomagają im młodzieżowi koordynatorzy, obecnie są to: Maria Kubasiak, Paulina Pasiud, Maria Flak, Karolina Nowak, Małgorzata Serwin, dla których przez cały rok szkolny prowadzona jest Szkoła Lidera Wolontariatu – cykl warsztatów i szkoleń wyposażający młodzież w umiejętności sprawnego i efektywnego liderowania oraz pracy z grupą. Warsztaty te z powodzeniem prowadzi  Pani Edyta Ligas. 

Historia powstania oraz osoby związane ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Radosne Anioły”

Założycielem i koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” jest Pani Małgorzata Perlińska.  W kolejnych latach w prowadzeniu Koła pomagało jej wielu wychowawców internatu łącznie z byłym kierownikiem internatu Panem Adamem  Pawlusiem.

W ostatnich latach współkoordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu była również w pełni oddana wolontariuszom Pani Monika Sondej oraz Ksiądz Piotr Klimczak, ale korzenie pracy wolontariuszy pamiętają również Panią Beatę Olech, Panią Wiesławę Strumińską, Panią Katarzynę Adamczyk oraz Panią Annę Bis. Obecnie prace Szkolnego Koła Wolontariatu wspierają Pani Elżbieta Jaskowska oraz Pani Magdalena Sokołów.

Czytaj więcej...


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CENTRUM EDUKACYJNYM "RADOSNA NOWINA 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

XIV Festiwal Twórczości im. ks. Kazimierza Siemaszki

facebook_page_plugin