Historia powstania oraz osoby związane ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Radosne Anioły”

Założycielem i koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” jest Pani Małgorzata Perlińska.  W kolejnych latach w prowadzeniu Koła pomagało jej wielu wychowawców internatu łącznie z byłym kierownikiem internatu Panem Adamem  Pawlusiem.

W ostatnich latach współkoordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu była również w pełni oddana wolontariuszom Pani Monika Sondej oraz Ksiądz Piotr Klimczak, ale korzenie pracy wolontariuszy pamiętają również Panią Beatę Olech, Panią Wiesławę Strumińską, Panią Katarzynę Adamczyk oraz Panią Annę Bis. Obecnie prace Szkolnego Koła Wolontariatu wspierają Pani Elżbieta Jaskowska oraz Pani Magdalena Sokołów.

Pani Małgorzata szukała pomysłów na Szkolne Koło Wolontariatu, ale jak to oczywiście bywa – wszystkim pokierował Pan Bóg – przyprowadził  konkretnych uczniów chcących podjąć się wolontariatu i niemalże w tym samym czasie zaaranżował spotkanie z siostrami pracującymi w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie, które przyjechały do „Radosnej Nowiny”  prosić o pomoc wolontariuszy.

Wolontariusze rozpoczęli swoją działalność już na samym początku funkcjonowania naszej szkoły, to jest w roku 2002. Pani Małgorzata z nostalgią wspomina prekursorów Szkolnego Koła Wolontariatu, absolwentów naszej szkoły – Mirosława Źrebca oraz Pawła Jakuba – którzy jako pierwsi zaczęli odwiedzać mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie i zapalili do bezinteresownej pomocy kolejnych uczniów naszej szkoły.

Szczególnie związani z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w początkowych latach istnienia Koła byli również wolontariusze: Ania Kamionka, Sylwia Totoś, Asia Kącka, Paulinka Podgórni, Ania Pająk, Anetka Tomala, Marysia Serwin i wielu wielu innych. Nie można przy tej okazji pominąć postaci Pawła Piwowarczyka, który jest zasłużonym wolontariuszem  Szkolnego Koła Wolontariatu.

Z początkami Szkolnego Koła Wolontariatu wiążą się również wyjazdy do dzieci ze świetlic środowiskowych w Tyńcu i Sidzinie oraz odwiedziny mieszkańców Domu Dziecka przy ul. Piekarskiej w Krakowie. Tu wyjątkowe zaangażowanie wykazały wówczas wolontariuszki Sylwia Surzyn i Sylwia Totoś.

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Perlińskiej oraz Pani Beaty Olech wolontariusze skierowali również swe kroki do szkoły podstawowej w Piekarach, jako że opiekunom Koła bardzo zależało na wolontariacie lokalnym. Były to „początki Radosnej” i pierwsze „koty za płoty”, czyli nawiązywanie znajomości z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Z dumą wspominamy nasz pierwszy projekt realizowany w szkole podstawowej w Piekarach. Były to warsztaty ekologiczne „GRAJ W ZIELONE” prowadzone dla dzieci przez naszych wolontariuszy.

Pani Beatka Olech wraz z Panią Madzią Lipień założyły również grupę wolontariuszy – aktorów pod nazwą „Hefalumpy” i wraz z nimi odwiedzały małych pensjonariuszy szpitali, ciesząc ich przygotowanymi teatrzykami, bajkami i zabawami.

W miarę upływu czasu pojawiały się nowe pomysły na nawiązanie pozytywnych kontaktów i współpracy z mieszkańcami Piekar, które miały służyć niesieniu dobra i pomocy najbardziej potrzebującym. Tak też zrodził się pomysł na „Festyn Uśmiechu” zainicjowany w 2003 roku przez Panią Beatę Olech, Panią Małgorzatę Perlińską i Panią Annę Kruczek.

Pierwsze Zbiórki Żywności „Podziel się Posiłkiem” przy współpracy z krakowskim Bankiem Żywności również wiążą się z przyjemnymi wspomnieniami. Pani Ania Wilkońska wraz z Panią Gosią Perlińską wielokrotnie osobiście odbierały dary od Banku Żywności i z samochodami wypełnionymi po brzegi wracały z radością do Piekar, by tam wykorzystać je podczas charytatywnego „Festynu Uśmiechu”.

„Świąteczna  Paczka”  realizowana  już w początkowych latach istnienia Koła przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna” zawsze dostarczała wolontariuszom mnóstwo pozytywnych wrażeń i wzruszeń. Angażowała wielu wychowawców i wychowanków oraz nauczycieli – wszyscy solidarnie jeździli do potrzebujących rodzin z terenu Piekar i okolic na wywiady, rozwozili świąteczne paczki, odwiedzali wspierane rodziny po świętach. W śniegu i błocie – szczególne zaangażowanie wykazali: Pani Beata Olech, Pani Wiesława Strumińska, Pani Justyna Czwartek, Pani Magdalena Lipień, Pani Anna Wilkońska, Pani Monika Sondej, Pani Katarzyna Kruk, Pani Barbara Piątek, Pani Agnieszka Bułaj, Pani Małgorzata Perlińska, Pan Paweł Perliński, Pan Michał Mieloszyński, Pan Łukasz Hajduk, Pan Andrzej Myrdko,
Ks. Piotr Klimczak oraz kierownik internatu Pan Adam Pawluś,
którego bordowy „Poldek” znany był ze swej niekończącej się pojemności i często służył nam za samochód dostawczy, darowany w pakiecie razem ze swym właścicielem – kierowcą. W kolejnych latach, dzięki uprzejmości naszej fundacji i udostępnieniu busa fundacyjnego, paczki były szybciej i sprawniej rozwożone do rodzin przed świętami Bożego Narodzenia z pomocą kierowcy Pana Jacka Krupy. Wśród wolontariuszy podczas ww. akcji szczególnie odznaczyła się Olga Figiel, która świetnie spisała się w roli młodzieżowego koordynatora.

Takie były początki….

Przez kolejne lata wolontariusze pracowali przy wielu, wielu projektach społecznych i edukacyjnych, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić. Niektóre z nich obejmowały swym zasięgiem bardzo szerokie grono odbiorców, między innymi projekty, takie jak:
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Fabryka Projektów”, „Graj w Zielone”, „Dziupla Naukowa”, „CZYTAJnik”, „Festyn Uśmiechu”, „Festiwal Latawców”, „Rekord Guinnessa” „Radosne Anioły” i inne.

Ta różnorodność działań wynika z historii oraz okoliczności powstawania i funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu w kolejnych latach, a także stanowi ofertę odpowiadającą różnym predyspozycjom, umiejętnościom i zainteresowaniom młodzieży.

W ciągu kolejnych lat, wraz z włączaniem się w pracę Koła nowych osób, pojawiały się nowe aktywności i poszerzało się grono osób obdarowywanych przez wolontariuszy.

W ciągu tych 15-u lat pracy w szeregach Szkolnego Koła Wolontariatu służyło około 1000 wolontariuszy, współpracowało z nami około 100 placówek, przedsiębiorców, organizacji i osób prywatnych; pomogliśmy około 50-u rodzinom, 100 osobom dorosłym i 150 dzieciom. Zorganizowaliśmy wspólnie około 115 akcji, przepracowaliśmy dla innych mnóstwo niezliczonych, ale radosnych i owocnych godzin.

Szkolne Koło Wolontariatu „Radosne Anioły” po dziś dzień ma wielu sympatyków i pomocników. Zawsze możemy liczyć na akceptację Dyrekcji szkoły oraz na pomoc i twórczą inicjatywę wielu wychowawców internatu, nauczycieli, a także innych pracowników naszej placówki oraz na wsparcie finansowe ze strony Fundacji im. Ks. Siemaszki.

Za tę atmosferę współpracy oraz ogromną życzliwość – serdeczne Bóg Zapłać…

Historia powstania oraz osoby związane ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Radosne Anioły”
Przewiń do góry